حرف ه ه ه

ه حرف سی‌ویکم در الفبای فارسی، حرف بیست‌وششم در الفبای عربی و پنجمین حرف از حروف الفبای عبری است. اشک “میثم” نثار تربت تو

2023-01-26
    أيا معلم يا رمز الوفا س ل مت
  1. هر کجا بر نبی جسارت شد
  2. بواسطة Salwaiisdso
  3. قصة حرف الهاء
  4. تدریس نشانه هـ ـهـ ـه ه
  5. شب ها نور ماه زمین را روشن می کند
  6. 0
  7. هزيمة، هدهد، هموم، هام